2A group kan tilbyde højt specialiceret konsulenter til både kort- og langvarige opgaver

ved specifik forespørgelse sammansættes særlige team til opgaven

Ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e succ. mod., il personale 2A group è in grado di ricoprire i seguenti incarichi:

 • Roller
 • Arbejdsmiljøkoordinator P og B
 • Udkast til PSS plan for sikkerhed og sundhed
 • Udarbejdelse af PSS plan for sikkerhed og sundhed

Titler

 • Teknisk direktør
 • Anlægschef
 • Arbejdsmiljø koordiantor
 • Arbejdsmiljø chef
 • Kvalitets chef
 • Idræftsættelses chef
 • Projekt El ingeniør
 • Plads teknisk personale

 

2A GORUP è in grado di fornire questo tipo di consulenza in tutta Italia, ma è specializzata nella sicurezza cantieri a Milano, sicurezza cantieri Brescia, e sicurezza cantieri a Bergamo.